เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม http://aloneintheuniverse.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=13-07-2009&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=13-07-2009&group=1&gblog=20 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[DREAM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=13-07-2009&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=13-07-2009&group=1&gblog=20 Mon, 13 Jul 2009 22:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=28-06-2009&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=28-06-2009&group=1&gblog=19 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[Freewill]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=28-06-2009&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=28-06-2009&group=1&gblog=19 Sun, 28 Jun 2009 11:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-06-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-06-2008&group=1&gblog=18 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[Sakura]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-06-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-06-2008&group=1&gblog=18 Sun, 08 Jun 2008 17:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=21-07-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=21-07-2007&group=1&gblog=17 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[Lost into you...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=21-07-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=21-07-2007&group=1&gblog=17 Sat, 21 Jul 2007 1:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=26-06-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=26-06-2007&group=1&gblog=16 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[Memory]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=26-06-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=26-06-2007&group=1&gblog=16 Tue, 26 Jun 2007 9:27:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-05-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-05-2007&group=1&gblog=15 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักปั่นนน : แบบไหนดีหนอ ??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-05-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-05-2007&group=1&gblog=15 Wed, 16 May 2007 19:58:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=12-05-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=12-05-2007&group=1&gblog=14 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[ (Dream)..A moment with an ANGEL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=12-05-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=12-05-2007&group=1&gblog=14 Sat, 12 May 2007 9:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-05-2007&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-05-2007&group=1&gblog=13 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[Soulmate II (extension volume)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-05-2007&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-05-2007&group=1&gblog=13 Tue, 08 May 2007 21:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-05-2007&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-05-2007&group=1&gblog=12 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[การรอคอยกับความคิดถึง (Part I)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-05-2007&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-05-2007&group=1&gblog=12 Mon, 07 May 2007 12:12:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=05-05-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=05-05-2007&group=1&gblog=11 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=05-05-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=05-05-2007&group=1&gblog=11 Sat, 05 May 2007 8:45:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-04-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-04-2007&group=1&gblog=10 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[นางฟ้าที่เจอะเจอ...ไม่เอื้อมมือคว้า....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-04-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-04-2007&group=1&gblog=10 Sat, 07 Apr 2007 11:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-03-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-03-2010&group=2&gblog=6 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิด....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-03-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-03-2010&group=2&gblog=6 Tue, 16 Mar 2010 21:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-04-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-04-2009&group=2&gblog=5 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อยว้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-04-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=08-04-2009&group=2&gblog=5 Wed, 08 Apr 2009 23:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=26-05-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=26-05-2007&group=2&gblog=4 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสุดท้ายของการรอคอย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=26-05-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=26-05-2007&group=2&gblog=4 Sat, 26 May 2007 10:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=14-05-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=14-05-2007&group=2&gblog=3 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงเวลา [บางสิ่ง]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=14-05-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=14-05-2007&group=2&gblog=3 Mon, 14 May 2007 19:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=09-05-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=09-05-2007&group=2&gblog=2 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[Down to Earth..จากท้องฟ้าสู่...ธุลีดิน (การรอคอยกับความคิดถึง Part - III)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=09-05-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=09-05-2007&group=2&gblog=2 Wed, 09 May 2007 9:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-05-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-05-2007&group=2&gblog=1 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลา..(การรอคอยกับความคิดถึง Part - II )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-05-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=07-05-2007&group=2&gblog=1 Mon, 07 May 2007 13:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=20-03-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=20-03-2007&group=1&gblog=9 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเดียวดายในโลกหล้า!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=20-03-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=20-03-2007&group=1&gblog=9 Tue, 20 Mar 2007 0:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-09-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-09-2006&group=1&gblog=8 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[Reflection of Man&MooN]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-09-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-09-2006&group=1&gblog=8 Fri, 22 Sep 2006 14:18:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-05-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-05-2006&group=1&gblog=7 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[BORE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-05-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-05-2006&group=1&gblog=7 Mon, 22 May 2006 21:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-05-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-05-2006&group=1&gblog=6 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[Badminton Tournament : หลักการทรมานตัวเอง (-_-")]]> >มะวานนี้มีแข่งตีแบดสามเส้าระหว่างพวกเราคลับเหลิม, นอกเรื่องสวนลุม กะ พี่ๆหัวใจเดินทาง ณ blue ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-05-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=22-05-2006&group=1&gblog=6 Mon, 22 May 2006 11:44:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=21-05-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=21-05-2006&group=1&gblog=5 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[One fine shit day (upon the sky...)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=21-05-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=21-05-2006&group=1&gblog=5 Sun, 21 May 2006 0:30:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=12-11-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=12-11-2006&group=1&gblog=4 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[Soulmate]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=12-11-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=12-11-2006&group=1&gblog=4 Sun, 12 Nov 2006 10:23:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=23-05-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=23-05-2006&group=1&gblog=3 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[A Moment in TIME...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=23-05-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=23-05-2006&group=1&gblog=3 Tue, 23 May 2006 10:46:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-10-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-10-2006&group=1&gblog=2 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ดาบ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-10-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=16-10-2006&group=1&gblog=2 Mon, 16 Oct 2006 0:50:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=14-02-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=14-02-2005&group=1&gblog=1 http://aloneintheuniverse.bloggang.com/rss <![CDATA[something for the lonely man in the valentine day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=14-02-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aloneintheuniverse&month=14-02-2005&group=1&gblog=1 Mon, 14 Feb 2005 0:16:55 +0700